UPRAVLJANJE
Objektov in športne infrastrukture.
IZVAJANJE
Športnih in turističnih dejavnosti.
TURIZEM IN RAZVOJ
Lokalna usklajenost in povezovanje ponudnikov ter organizacij, prenos dobrih praks, enoten vstop v utečene mednarodne turistične tokove in razvoj Šmartinskega jezera kot destinacije.
POVEZOVANJE PROJEKTOV
Združevanje posamičnih projektov v krovne projekte destinacije Šmartinsko jezero preko občinskih, državnih, mednarodnih in EU razpisov/sredstev.
Ustanovitelj in direktor: Tomaž Seničar
Za sodelovanje se iskreno zahvaljujemo :
dr. Boštjan Ferk in dr. Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
Tina Naglič, K.N. storitve d.o.o.
Mamut tim d.o.o.
Argos d.o.o.
STORITVE ZA INVESTITORJE
Svetovanje in priprava razvojnega projekta.
Priprava projektne dokumentacije.
Pridobitev formalne dokumentacije.
Prijava na razpis.
Project management.