Turizem, mednarodna prepoznavnost in razvoj

Tukaj si v prvi vrsti prizadevamo za sodelovanje z Zavodom Celeia Celje, katerega delo v turizmu, mednarodni promociji in kreiranju bogatega kulturnega programa Celje si želimo v Zavodu za šport in turizem Šmartinsko jezero dopolniti s poudarkom na Šmartinskem jezeru.
Pomembno je tudi sodelovanje z drugimi lokalnimi organizacijami, mednarodno povezovanje in prenos relevantnih informacij in dobrih praks.
Projekt Džampa – The Land of Celje je predlog razvoja (športnega) turizma v celjski regiji in je usmerjen v enoten in usklajen zagon Šmartinskega jezera kot turistične destinacije, ki naj ustvari “novo ekonomijo” v soglasju z okoljem in lokalno skupnostjo.
V projekt je že pristopilo 16 partnerjev, koncept smo razvijali v Tehnološkem parku Ljubljana pod mentorstvom g. Mateja Goloba. Projekt smo prijavili na Javni razpis Sofinanciranja novih integralnih turističnih produktov Ministrstva za gospodarstvo, poleg domačih so na Šmartinskem jezeru vedno bolj prisotni tudi gostje iz tujine.
Projekt DžampaSe splača?Plan Džampa 2018
Za kompletno dokumentacijo projekta, predloge in sodelovanje nam pišite.
Naša izhodišča in metodologijo najdete spodaj :
Brošura Šmartinsko jezeroPlan turizem 2017Strategija turizem 2017Strategija pametne specializacijePoročilo turistične zveze SlovenijePlan Džampa 2018Knjiga Lean StartupBusiness model canvasUredba o DPNMapa DPN