Skakalnice

Kot člani Freestyle kluba Celje smo na skakalnicah nekoč skakali.

Nato smo po prenehanju obratovanja skakalnic prevzeli pobudo za legalizacijo in nato rekonstrukcijo skakalnic Šmartinsko jezero.

Mestna občina Celje je projekt rekonstrukcije skakalnic pripravila, ga 2010 umestila v DPN Šmartinsko jezero in pridobila gradbeno dovoljenje, a so bile proračunske prioritete do 2018 drugje.

Zato smo 2014 območje skakalnic od MOC prevzeli v najem, eno od skakalnic z lastnimi silami podeskali – les je sponzoriralo podjetje Merkscha d.o.o. – usposobili (video), stestirali (video) in nato dobili odpoved najemne pogodbe z opozorilom.

2015 smo se kot edini kandidat za obnovo skakalnic prijavili na “Javni razpis MOC za izbor promotorja za rekonstrukcijo in revitalizacijo območja skakalnic na Šmartinskem jezeru”. Odgovor MOC na predlagan koncept in model javno-zasebnega partnerstva še čakamo.

V projekt rekonstrukcije skakalnic smo se prostovoljno vključili v fazi projektiranja in sedaj v fazi izvedbe.

V projekt rekonstrukcije skakalnic smo se prostovoljno vključili v fazi projektiranja in sedaj v fazi izvedbe.

Zaradi unikatnosti objekta se nam je zdela pomembna široka strokovna obravnava – vkjučitev športne stroke in poznavalcev tega specifičnega področja športa v proces izgradnje skakalnic, predstavitev in promocija projekta tudi v mednarodnih krogih ter prenos dobrih (upravljalskih) praks.

Tako se lahko za nesebično pomoč in sodelovanje zahvalimo dr. Boštjanu Ferku iz Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, Alešu Španu in ŠD Grbini, predstavnikom Smučarske zveze Slovenije, strokovnjakom iz Fakultete za šport in Biotehniške fakultete, Red Bulla, Elana in drugim.