Lake rangers

Prostovoljna delovna brigada Šmartinskega jezera z naslednjimi nalogami:

1

Čistilne akcije

S povečanim obiskom jezera se povečuje količina odpadkov in smeti, pa nimamo pristojnih služb, ki bi za to skrbele sistematično. Pravtako se veča število divjih odlagališč, obala je polna zapuščenih plovil in drugih odpadkov.

Člani LAKE RANGERS so čistilne akcije v preteklosti samoiniciativno že organizirali, sedaj želimo obseg delovanja razširiti in k sodelovanju pritegniti še več domačinov in novih članov.

Cilj je zagotoviti sistematično rešitev zgoraj predstavljenih problemov Šmartinskega jezera in redno vzdrževanje obale.

2

Delovne akcije in pomoč pri sezonskih opravilih

Območje Šmartinskega jezera je podeželje z velikim številom kmetijskih površin, ki so ključnega pomena samooskrbe s hrano in stika z naravo, pa jih domačini vse težje vzdržujejo (odhod mladih s podeželja, pomajkanje kmetijske mehanizacije, poceni uvožena hrana).

Naš cilj je s skupinskimi delovnimi akcijami pomagati ohranjati in vzdrževati kmetijske površine, k čemur želimo pritegniti še več domačinov in članov.

Konretno; v okolici jezera je več sadovnjakov z avtohtonimi sadnimi sortami, ki ne morejo konkurirati s poceni uvoženo hrano na globalnem trgu, zato le-te izumirajo. Še več, zaradi odhoda mladih s podeželja se kmetijska dejavnost opušča in npr. zaradi otežene košnje med drevesi preprosto posekajo stare sadovnjake, ki so del ne le naravne, ampak tudi kulturne dediščine. Naš cilj je ohranjanje le-te.

3

Druženje in neformalno povezovanje skupnosti

Pomemben del se nam zdi integracija predvsem maldine v ritem Šmartinskega jezera. K temu si želimo doprinesti preko organizacije čistilnih in delovnih akcij, družabnih dogodkov ter različnih prostočasnih aktivnosti v naravi.

Zato vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružite in postanete člani DŽAMPA LAKE RANGERS.