Freestyle

Sodelovali smo pri organizaciji tekem in drugih športnih dogodkov ter pripravili krovni projekt Džampa Freestyle.

Za sodelovanje se zahvaljujemo Alešu Španu in ŠD Grbini, ŠD 1080°, SAK Kranj, Smučarski zvezi Slovenije, Sokolski zvezi Slovenije, Športni zvezi Celje, Red Bull, Pivovarna Laško, Factory store, Klubu študentov Žalec in drugim partnerjem ter sponzorjem.

Prizadevamo si za sodelovanje s Smučarsko zvezo Slovenije pri uporabi športne infrastrukture in skupnih prijavah na javne razpise.

Mladinski freestyle v Sloveniji

Povezovanje projektov in krovna prijava na javne razpise, organizacija tekem državnega pokala in pomoč pri pridobivanju sponzorstev.