Čolnarna Šmartinsko jezero

V upravljanju od 2017, ko smo v dogovoru z lastnikom po podpisani pogodbi pričeli s postopkom legalizacije in prenosom lastništva.

24.11.2017 smo Mestni občini Celje (kot delni lastnici zemljišča, na katerem stoji čolnarna) podali drugo pisno Pobudo za sanacijo ladjic in legalizacijo pristana, prva je bila na MOC poslana konec 2016.

Podpisnika obeh sta lastnik ter Zavod za šport in turizem Šmartinsko jezero.